Nieuws Archief Wetenschap Books About Us Theologie Filosofie De doop


Hoe lief heb ik uw wet
Ouweneel, W.J.
Tijdens mijn laatste verjaardag ontving ik dit boek als kado. Ouweneel gaat in dit boek in op de vraag in hoeverre er vandaag de dag nog sprake is van de thora en wat de thora heeft te betekenen in de toekomende tijd van het duizendjarig vrederijk.

Dit boek is geen lees boek, maar echt wel een studieboek. In elk hoofdstuk komen tientallen, soms wel meer dan 100, referenties voor. De schrijver haalt vrijwel elke bijbeltekst aan, die ook maar een beetje te maken heeft met de wet. Hij stelt dat er een eeuwige, ongeschreven Thora is, waar door de geschiedenis heen verschillende 'versies' van actief waren. Zo spreekt hij over de Mozaische Thora, de Messiaanse Thora en de Milleniale Thora. Dit zijn eigenlijk meteen de drie belangrijkste die in dit boek besproken worden. Dit uit zich in vragen als: Wat moet een niet-Joodse christen met de wetten uit het Oude Testament? Moeten Messias-belijdende Joden de Mozaische wet nog naleven? Zijn offers definitief verleden tijd?

De theoloog ziet elke vorm van de thora als een thora die iets afspiegelt van de eeuwige thora. De ene thora is niet beter dan de andere, en ze mogen ook niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Zo vinden we in het Nieuwe Testament niet meer genade dan dat we in het Oude Testament vinden. In beide testamenten is het telkens de genade van God die nodig is voor de schuldige, ontrouwe mensen. Ook legt Ouweneel uit wat bepaalde standpunten zijn onder christenen. Dan hebben we het over verbondstheologen en bedelingstheologen. Ouweneel ziet zichzelf daar min of meer tussenin staan. Hij vind de visie van verbondstheologen (die zeggen dat het morele gedeelte van de mozaische wet nog geldt) niet steekhoudend, maar is het ook niet eens met de bedelingstheologen als zij stellen dat de oude wet heeft afgedaan.

Het boek eindigt met een viertal bijlagen:

1 De olijfboom en het burgerschap van Israel
2 Visies op de Thora in het eerste-eeuwse jodendom
3 Zondag en sabbat
4 Mozaisch-Messiaanse verordeningen
Nieuws Archief Wetenschap Books About Us Theologie Filosofie De doop